Doradcy finansowi

www.infinanse.com.pl

Zdolność kredytowa

Często udając się do banku, spotykamy się z określeniem ‘zdolność kredytowa’. Jest to nic innego jak zdolność do spłacania zaciągniętego przez kredytobiorcę zobowiązania. W skład naszego zobowiązania wchodzą odsetki, związane z kredytem. Bank zanim udzieli nam pożyczki sprawdza nasze możliwości spłacenia kredytu w określonej kwocie. Następnie ocenia zdolność kredytową jednostki i bądź wydaje pozytywną opinię o przyznaniu kredytu, bądź to odmawia udzielenia go. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej zdolności kredytowej wówczas nie mamy co liczyć na kredyt z banku. Wówczas pomocy finansowej poszukiwać możemy w innych firmach świadczących pożyczki.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Jeśli wcześniej posiadaliśmy kredyt i mieliśmy problemy z jego spłatą, to znaczy mieliśmy spóźnienia, a nasze zarobki od tej pory nie uległy zmianie bądź też zmniejszyły się, to wówczas nasza zdolność kredytowa jest dla banku za mała. Z drugiej zaś strony jeśli dobrze zarabiamy, posiadamy różne dobra materialne, a więc nasza zdolność kredytowa jest duża to nie mamy żadnych problemów z otrzymaniem kredytu. Dla banku jesteśmy osobami wiarygodnymi i spokojnie udzieli on nam kredytu. Bank oceniając naszą zdolność kredytową, bierze po pierwsze pod uwagę nasze dochody. Jeśli są one wysokie, to odliczając od nich ratę kredytu, spokojnie możemy żyć. Po drugie, sprawdza rodzaj umowy na jaką jesteśmy zatrudnieni.

Najlepiej gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony. Trudniej dostać kredyt, gdy posiada się umowę na czas określony, a już całkiem trudno gdy pracujemy w oparciu o umowę o dzieło bądź też zlecenie. Duże znaczenie, w szczególności w stosunku do kredytów długoterminowych ma doświadczenie zawodowe i pozycja społeczna. Trudno jest uzyskać na przykład kredyt hipoteczny osobie, która nie posiada dużego doświadczenia zawodowego, jest świeżym absolwentem szkoły wyższej i pracuje za najniższą krajową. Wszystkie, te powyżej wszystkie elementy, wpływają na ocenę naszej zdolności kredytowej. Warto dodać, iż w dzisiejszych czasach tylko nieliczni posiadają wysoką zdolność kredytową.

There are no comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *